14.03.2023

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym kwartale 2023 r., w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo
Minęły dwa miesiące 1 kwartału 2023 roku. Tak jak w ubiegłym roku, to nadal czas działań wojennych Rosji w Ukrainie oraz wysokiej inflacji i spirali płacowo-cenowej w Polsce. Jak ta trudna sytuacja gospodarcza odbiła się na poziomach wynagrodzeń i stawkach robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w pierwszym kwartale 2023 r.?


Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło w Polsce z 3010 zł do 3490 zł, natomiast stawka godzinowa przy umowach zleceniach z 19,70 zł do 22,80 zł za godzinę zlecanej pracy. Był to więc w stosunku do 2022 r. wzrost zarówno najniższej stawki godzinowej jak i płacy minimalnej na rekordowych poziomach od 15,7% do 15,9%, czyli 2-krotnie wyższych od odpowiednich zmian w ubiegłym roku (w 2022 r. w stosunku do 2021 r.).

Jak pisaliśmy w artykule „Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 4 kw. 2022 r. w stosunku do 4 kw. 2021 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r.”  w 4 kwartale 2022 r. w stosunku do 4 kwartału 2021 r. średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót w wydawnictwie IRS SEKOCENBUD wzrosły od 14,9% do 16,1%. Czyli w ubiegłym roku procentowe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych rodzajach robót znacząco przekroczyły podwyżkę płacy minimalnej z początku roku (7,5%) i były również wyższe niż wzrost przeciętnego wynagrodzenia, ustalony na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022 r. i w 4 kwartale 2021 r. (12,3%). Zgodnie z treścią Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego „w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022 r.” wynosiło ono bowiem 6733,49 zł, a w 4 kwartale 2021 r. odpowiednie wynagrodzenie osiągnęło wysokość 5995,09 zł. Oznacza to wzrost o 12,3%.

Jak na tym tle kształtują się zmiany stawek robocizny kosztorysowej notowanych w 1 kw. 2023 r. w robotach budowlanych, w wydawnictwie IRS SEKOCENBUD?

Pierwszy kwartał tego roku to wzrost stawek netto w poszczególnych rodzajach robót od 3,2% do 3,6%, w stosunku do poziomu odpowiednich stawek z 4 kw. 2022 r. Natomiast w stosunku do 4 kwartału 2021 r. stawki netto w 1 kwartale br. przyrosły o 18,8% do 20,0%.

Można więc stwierdzić, że rok 2022, pomimo bardzo trudnych warunków prowadzenia robót budowlanych, przyniósł wzrosty w zakresie stawek robocizny kosztorysowej (netto) w poszczególnych rodzajach robót budowlanych na poziomach przekraczających zwyżkę przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie. Wzrosty stawek robocizny kosztorysowej (netto) w poszczególnych rodzajach robót budowlanych w 1 kwartale br. nie mogą być na razie porównane do odpowiednich zmian wynagrodzeń, wynikających z Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwagi na brak danych.

Można tylko stwierdzić, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego „w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r.”, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym miesiącu br. wyniosło 6883,96 zł, czyli było wyższe o 2,2% od przeciętnego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022 r.

Poza tym należy odnotować, że w pierwszym kwartale 2023 roku, przyrosty średnich stawek brutto w poszczególnych rodzajach robót osiągnęły również poziomy 3,2% do 3,6%, czyli analogiczne do wzrostów stawek netto.

Z porównania wskaźników narzutów kosztów pośrednich WKp w poszczególnych rodzajach robót z 4 kwartału 2022 r. i 1 kwartału 2023 r. wynika, iż w tym czasie zanotowano zwiększenie ich wartości na poziomach od 0,6 punktu procentowego do 0,8 punktu procentowego. Natomiast wskaźniki narzutów zysku WZ odnotowały wzrosty od 0,1 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego. Podczas gdy zwyżki wskaźników narzutów kosztów zakupu osiągnęły poziomy od 0,3 do 0,6 punktu procentowego.

Materiały źródłowe:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2022-roku,271,39.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2021-roku,271,35.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2023-roku,56,111.html

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*