28.08.2023

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 3 kw. 2023 r. w stosunku do 3 kw. 2022 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Wiesława Sikorska-Ożgo
Informacje sygnalne dotyczące zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku GUS podał do wiadomości 14 sierpnia br. Zgodnie z tymi informacjami omawiane ceny rok do roku wzrosły o 10,8 % (przy wzroście cen towarów - o 10,6% i usług – o 11,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do czerwca 2023 r., ceny towarów i usług spadły o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług – o 0,8%). Przypominamy, że w lipcu ubiegłego roku inflacja liczona rok do roku wynosiła 15,6%.*/


Czy zmiana wynagrodzeń w tym okresie nadążyła za inflacją?

Dane dotyczące wynagrodzeń, opublikowane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r., nadal zaskakują ekonomistów. Zgodnie z treścią wymienionego obwieszczenia wynagrodzenie to wyniosło bowiem 7 485,12 zł. Z kolei w odpowiednim okresie ubiegłego roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2022 r., kształtowało się ono na poziomie 6 778,63 zł. Zatem zanotowany wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w tym czasie, ukształtował się na poziomie 10,4%, czyli o 0,4 punktu procentowego poniżej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w analogicznym okresie. Tempo wzrostu płac w lipcu, sięgające 10,4% rok do roku, jest więc sporo niższe nie tylko od prognoz, ale także od odpowiedniego wyniku w czerwcu, w którym kształtowało się  ono na poziomie 11,9%. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 2,0%.

Można więc stwierdzić, że w ostatnim okresie zmiany przeciętnych wynagrodzeń gonią inflację ale w lipcu jej nie dogoniły, czyli realne dochody rok do roku w lipcu nieco spadły, choć jeszcze w czerwcu mieliśmy do czynienia nawet ze wzrostem ich siły nabywczej (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 11,5% a płac 11,9%). Ocena tego zjawiska w tym roku, na podstawie zmian przeciętnych wynagrodzeń brutto, jest jednak nie do końca obiektywna z uwagi na dużą niestabilność tych zmian w ujęciu miesięcznym oraz wprowadzenie od 1 lipca bieżącego roku podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w ostatnim roku z uwagi na nadal wysoką inflację, pomimo podwyżek wynagrodzeń goniących lub nawet czasowo przekraczających inflację, dynamika wzrostu realnego przeciętnego dochodu do dyspozycji nadal istotnie się nie zwiększyła.

Jak w badanym okresie rynek budowlany odpowiedział na przedstawione zmiany, jakie w tym czasie  były zanotowane zmiany poziomów stawek robocizny do kosztorysowania robót budowlanych?

Porównamy stawki z 3 kwartału 2023 r., w stosunku do stawek z 3 kwartału 2022 r., przypominając jednocześnie zmiany stawek w okresie z 3 kwartału 2022 r. w stosunku do 3 kwartału 2021 r. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy już w wydawnictwach SEKOCENBUD, że kwartalne stawki robocizny kosztorysowej zawarte w naszych publikacjach cenowych pochodzą głównie z notowań respondentów SEKOCENBUD, realizowanych w pierwszym miesiącu każdego kwartału. Pierwszy miesiąc 3 kwartału to lipiec, więc taka analiza porównawcza jest jak najbardziej uzasadniona, bo obejmuje  porównanie zmian stawek robocizny kosztorysowej w okresie rok do roku (lipiec 2023 r. do lipca 2022 r.).

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiamy zmiany stawek robocizny kosztorysowej w skali kraju, pochodzących z notowań prowadzonych w trzecich kwartałach od 2021 r. do 2023 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że w rozpatrywanym czasie od 3 kwartału 2022 r. do 3 kwartału 2023 r. wzrosty stawek do kosztorysowania robót budowlanych przegoniły zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i inflację, ogłoszone przez GUS. Okazuje się też, że w zaprezentowanym w tabeli okresie, pomimo spadku inflacji ustalanej rok do roku w lipcu (z 15,6% w 2022 r. do 10,8% w 2023 r.) wzrosty stawek w zasadzie nie wyhamowały, w stosunku do ich zmian z wcześniejszego, analogicznego okresu. Można zatem przypuszczać, że obecne poziomy i zmiany stawek nadrabiają zaległości z wcześniejszych lat.

Na zakończenie nie ma więc przeszkód by stwierdzić, że w ostatnim roku, pomimo nadal niezaprzeczalnie trudnych warunków prowadzenia robót budowlanych, wykonawcy robót powinni być wreszcie usatysfakcjonowani zmianami stawek robocizny kosztorysowej.

Niestety taka jest natura wolnego rynku, że zwykle radość wykonawców nie idzie w parze z zadowoleniem zamawiających.

Materiały źródłowe:

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 3 kw. 2022 r. i 3 kw. 2023 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lipcu-2023-roku,2,141.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-czerwcu-2023-roku,2,140.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-czerwcu-2023-roku,56,116.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lipcu-2023-roku,56,117.html


*/ Artykuł z dnia 22.08.2022 r. pt. Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 3 kw. 2022 r. w stosunku do 3 kw. 2021 r. na tle ogłaszanej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia Raport Sekocenbud – Ceny i koszty

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*