19.04.2022

XIII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbędzie się XIII Konferencja SKB pt. „Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z przygotowaniem i rozliczaniem zamówień na roboty budowlane. Ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok obfitowały w szereg zmian, zarówno w  Prawie zamówień publicznych jak i w Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie. Ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, w szczególności z listą omawianych tematów oraz informacją na temat prelegentów można zapoznać się na stronie www.kosztorysowanie.pl.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Po raz kolejny patronem medialnym konferencji, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych został portal raportsekocenbud.pl. Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*