12.01.2017

Izolacja budynków służy radykalnej i trwałej poprawie jakości powietrza

Źródło: Informacja prasowa MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

Zimą co roku pojawia się w Polsce ten sam problem – wszechobecny smog, który jest skutkiem spalania złej jakości paliw oraz stosowania przestarzałych systemów grzewczych. Jednak by spalać mniej paliwa, a jednocześnie by w domu było ciepło, powinniśmy przede wszystkim zadbać o właściwe ocieplenie budynków.

więcej
02.01.2017

Odpowiedzi i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

Pytanie dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi:

Czy zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 5 ustawy Pzp może stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%?

więcej
20.12.2016

Ceny materiałów w grudniu według notowań SEKOCENBUD

Mariola Gala-de Vacqueret

W grudniu br. na terenie kraju odnotowano zmiany cen materiałów w różnych branżach. I tak w cenach materiałów elektrycznych zauważono wzrost cen kabli energetycznych i teletechnicznych średnio o 8% do 10 % oraz przewodów – ceny wzrosły przeciętnie o 8% (maksymalnie nawet o 15%). w porównaniu do m-ca poprzedniego.

więcej
14.12.2016

NOWY BUDYNEK MIESZKALNY – SOCJALNY W BCO

SEKOCENBUD

W 4 kw. br do wydawnictwa SEKOCENBUD „Biuletyn cen obiektów kubaturowych BCO cz.1” został wprowadzony nowy obiekt – Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny podpiwniczony, pełniący funkcję budynku komunalnego.

więcej
21.11.2016

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę - stosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w praktyce

Źródło: www.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.

więcej
08.11.2016

Izolacja podłóg z wykorzystaniem płyt styropianowych Austrotherm.

Marcin Feliks Dział Doradztwa Technicznego firmy Austrotherm

więcej
03.11.2016

KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE PZP DLA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH – PRÓBA WSTĘPNEJ OCENY

dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Zamieszczony poniżej artykuł został zaprezentowany przez autora podczas 22 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w dniach 5-7 października 2016 r.

więcej
25.10.2016

19 Ranking Biur Kosztorysowych

Mariola Gala-de Vacqueret

Podczas 22 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w dniu 6 października 2016 r. ogłoszone zostały wyniki 19 Rankingu Biur Kosztorysowych. Organizatorem Rankingu był tradycyjnie Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawca baz cenowych SEKOCENBUD.

więcej