09.06.2017

30-lecie firmy OWEOB „Promocja”

Kinga Kaczmarska

7 czerwca br. w teatrze „Kamienica” w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 30-lecia naszej firmy – Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawcy baz cenowych SEKOCENBUD.

W uroczystościach wzięli udział pracownicy, regionalni współpracownicy, a także goście reprezentujący resorty rządowe, organizacje branżowe, zaprzyjaźnione firmy i wydawnictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Minister Andrzej Adamczyk, a Urząd Zamówień Publicznych – Dyrektor Departamentu Prawnego Bogdan Artymowicz.

więcej
08.06.2017

Zależność pomiędzy stawkami robocizny netto i brutto do kosztorysowania

Wiesława Sikorska-Ożgo

Nasi Abonenci często zgłaszają do ekspertów systemu SEKOCENBUD pytania dotyczące zależności pomiędzy stawkami netto i brutto do kosztorysowania, publikowanymi w wydawnictwach SEKOCENBUD, oraz wątpliwości dotyczące zasadności powszechnego stosowania regionalnych stawek netto i narzutów średnich krajowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.

więcej
26.05.2017

Konferencja prasowa w Urzędzie Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl

W dniu 24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz zrealizowanych przez UZP, zawartych w raportach poświęconych tematyce kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP w zakresie praktyki stosowania przez zamawiających kryterium ceny (art. 91 ust. 2a) oraz korzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 13 ustawy i udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych.

więcej
12.05.2017

Skarga kasacyjna Prezesa UZP związana z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty”

www.uzp.gov.pl

Dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.

więcej
28.04.2017

Nowoczesne rozwiązania technologiczne z zastosowaniem urządzeń energooszczędnych oraz wykorzystujących OZE

Monika Plińska

Poniżej publikujemy prezentację na temat „Nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem urządzeń energooszczędnych oraz urządzeń wykorzystujących OZE – w biuletynach SEKOCENBUD”, która została przedstawiona podczas Centralnych Targów Budowlanych w dniach 21-23 kwietnia 2017 r., w centrum wystawienniczym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.

więcej
25.04.2017

Definicje rodzajów robót w wydawnictwach SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD często wpływają pytania dotyczące definicji rodzajów robót, dla których podawane są ceny czynników produkcji w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu – IRS?

więcej
13.04.2017

Cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni mostu

Tomasz Sierakowski

Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przesłał następujące pytanie: W jaki sposób, w wydawnictwie „BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO CZ. II – OBIEKTY INŻYNIERYJNE”, obliczamy cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni mostu.

więcej
06.04.2017

23 Konferencja pt.: Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o., autor i wydawca informacji cenowych Systemu SEKOCENBUD, serdecznie zaprasza na 23 Konferencję naukowo-techniczną w Ciechocinku, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 roku.

więcej
05.04.2017

Ceny kabli

Krzysztof Mitelski

Korzystam często z cen materiałów zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”. Jak zauważyłem w przypadku cen kabli i przewodów następują częste i znaczne zmiany cen. Jak Państwo to oceniacie, biorąc pod uwagę, obecnie niski poziom inflacji i niewielkie ruchy cenowe pozostałych materiałów?

więcej
03.04.2017

Sprawozdanie z Konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Balbina Kacprzyk

W dniach 23 i 24 marca 2017 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował Konferencję "Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców”

Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia – kosztorysanci i przedstawiciele firm - członków wspierających: Datacomp, Orgbud Serwis, Promocja i WACETOB oraz wiele osób spośród innych uczestników procesu inwestycji. Patronaty medialne objęły: Buduj z Głową, Builder, Budownictwo i Prawo oraz Przegląd Budowlany.

więcej