12.08.2016

ALERT PRAWNY – z orzeczeń Sądów

Kancelaria JARA DRAPAŁA&PARTNERS

Poniżej publikujemy ważne dla uczestników procesów inwestycyjnych orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych, wybrane przez doświadczonych w tych tematach prawników reprezentujących Kancelarię JARA DRAPAŁA&PARTNERS.

więcej
09.08.2016

Nowe akty wykonawcze do Ustawy Pzp

www.uzp.gov.pl

Zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

więcej
18.07.2016

Publikacja w Dzienniku Ustaw RP ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.uzp.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
05.07.2016

Remont balkonu z Isokorb R

Schöck sp. z o.o.

Wiele starszych obiektów nie spełnia wymogów zawartych w przepisach budowlanych, nie gwarantując tym samym należytego komfortu użytkowania. Z tego powodu, decydując się na renowację, warto zwrócić uwagę na kwestie energetyczne budynku. Miejscem, które generuje straty cieplne, jak i szkody budowlane jest balkon. Jak o niego zadbać?

więcej
04.07.2016

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - po rozpatrzeniu poprawek Senatu przez Sejm

www.uzp.gov.pl

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta.

więcej
23.06.2016

NOWOCZESNY BIUROWIEC W BCO - SEKOCENBUD

mgr inż. Andrzej Wypych

Do „Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.1 obiekty kubaturowe” został dodany nowy obiekt - 1220-102 Budynek biurowy 3/7 kondygnacyjny z 3-kondygnacyjnym garażem podziemnym. Było to możliwe dzięki uprzejmości autora projektu architekta Bolesława Stelmacha z Biura Architektonicznego STELMACH I PARTNERZY.

więcej
22.06.2016

ALERT PRAWNY – z orzeczeń Sądów

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Poniżej publikujemy ważne dla uczestników procesów inwestycyjnych orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych, wybrane przez doświadczonych w tych tematach prawników reprezentujących Kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

więcej
21.06.2016

CENY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Krzysztof Mitelski

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z aktualnym zeszytem Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 2 kw. 2016 r., który zawiera ceny jednostkowe robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych.

Rozpatrując zmiany cen prac instalacji elektrycznych, teletechnicznych, multimedialnych oraz alarmowych czy monitoringu widać pewne zmiany i tendencje.

więcej