21.02.2017

W 2016 roku budowanie było droższe

Mariola Gala-de Vacqueret

W poprzednich kilku latach koszty budowy nie zaskakiwały inwestorów większymi zmianami. Można było zaplanować środki na budowę i bez obaw, że będą niewystarczające, wykonywać prace budowlane przez dłuższy czas. Jednak od 2014 roku notowania SEKOCENBUD, prowadzone cyklicznie na rynku budowlanym, pokazywały trend lekkiego wzrostu cen czynników produkcji a w rezultacie kosztów budowy obiektów budowlanych.

więcej
20.02.2017

Podatek VAT w budownictwie

Redakcja SEKOCENBUD

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. Jedną

z ważniejszych zmian dla budownictwa jest wprowadzenie mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse charge), który znajdzie zastosowanie do świadczenia szeregu usług budowlanych przez "podwykonawców".

więcej
01.02.2017

PRZYGOTOWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

www.uzp.gov.pl

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

więcej
23.01.2017

Instalacje sanitarne po 1 stycznia 2017 r. w świetle zmian wskaźnika EP - w biuletynach SEKOCENBUD

Monika Plińska

Zmiana w warunkach technicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) od 1 stycznia 2017 r. cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP (kWh/(m2*rok), zmusza w nowo projektowanych i wykonywanych obiektach, których pozwolenie na budowę złożono po 2017 r., zastosowanie urządzeń energooszczędnych wykorzystujących energię odnawialną.

więcej
23.01.2017

Nawierzchnia z betonu wałowanego RCC, czy to się opłaca?

Tomasz Sierakowski

Beton wałowany to warstwa klasycznej mieszanki betonowej o zmienionych proporcjach materiałów wsadowych, nadająca się do zagęszczenie po przez wałowanie.

więcej
17.01.2017

WADY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A REALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Andrzej Sokołowski, Piotr Stenko

Poniżej publikujemy referat zaprezentowany na 22 Konferencji w Ciechocinku, która odbyła się w dniach 5-7 października 2016 r.

więcej
12.01.2017

Izolacja budynków służy radykalnej i trwałej poprawie jakości powietrza

Źródło: Informacja prasowa MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

Zimą co roku pojawia się w Polsce ten sam problem – wszechobecny smog, który jest skutkiem spalania złej jakości paliw oraz stosowania przestarzałych systemów grzewczych. Jednak by spalać mniej paliwa, a jednocześnie by w domu było ciepło, powinniśmy przede wszystkim zadbać o właściwe ocieplenie budynków.

więcej
02.01.2017

Odpowiedzi i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

Pytanie dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi:

Czy zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 5 ustawy Pzp może stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%?

więcej
20.12.2016

Ceny materiałów w grudniu według notowań SEKOCENBUD

Mariola Gala-de Vacqueret

W grudniu br. na terenie kraju odnotowano zmiany cen materiałów w różnych branżach. I tak w cenach materiałów elektrycznych zauważono wzrost cen kabli energetycznych i teletechnicznych średnio o 8% do 10 % oraz przewodów – ceny wzrosły przeciętnie o 8% (maksymalnie nawet o 15%). w porównaniu do m-ca poprzedniego.

więcej
14.12.2016

NOWY BUDYNEK MIESZKALNY – SOCJALNY W BCO

SEKOCENBUD

W 4 kw. br do wydawnictwa SEKOCENBUD „Biuletyn cen obiektów kubaturowych BCO cz.1” został wprowadzony nowy obiekt – Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny podpiwniczony, pełniący funkcję budynku komunalnego.

więcej