08.05.2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku odbędzie się XIV Konferencja SKB pt. „Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej”. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z szacowaniem, rozliczaniem i waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2022 charakteryzowały się bardzo dynamiczną sytuacją w zakresie zmian cen czynników produkcji oraz cen wykonania robót budowlanych. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

 • sytuacją gospodarczą w Polsce w 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego;
 • wpływem sytuacji rynkowej na zamówienia publiczne na roboty budowlane;
 • określeniem wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej;
 • sposobem obliczenia ceny oferty, a rozliczeniem robót realizowanych w trybie buduj;
 • zarządzaniem kosztami cyklu życia w podejściach metodycznych we wspólnych projektach Polsko-Ukraińskich;
 • klauzulami waloryzacyjnymi w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych, a postanowieniami waloryzacyjnymi w praktyce;
 • polubownym rozwiązaniem sporów w rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych;
 • sposobami aktualizacji wartości kontraktu na roboty budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
 • regulacjami prawnymi dotyczącymi zmian wynagrodzenia w kontraktach na roboty budowlane finansowanych ze środków publicznych;
 • klasyfikacją robót budowlanych;
 • waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane na przykładzie kontraktowania inwestycji w GDDKiA.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji członków wspierających SKB, dotyczących zmian cen w budownictwie. Ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, w szczególności z listą omawianych tematów oraz informacją na temat prelegentów można zapoznać się na stronie organizatora.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Pragniemy też poinformować, że patronat medialny nad tym wydarzeniem objął portal raportsekocenbud.pl.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*