Ekspert wyjaśnia

04.08.2017

WYPUST w instalacjach elektrycznych

mgr inż. Andrzej Górniecki

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło zapytanie: Jak należy rozumieć pojęcie „Wypustu” dla jednostkowych cen instalacji elektrycznych publikowanych w wydawnictwie „Biuletyn cen asortymentów robót - BCA”

więcej
13.07.2017

Nakłady na klamry ciesielskie w katalogu 4-01

mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo, inż. Paweł Kaczmarski

Wiele wątpliwości budzą nakłady na klamry ciesielskie w pozycji „Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze” z katalogu KNR 4-01/0412-0200 .

W tej sprawie otrzymujemy pytania od naszych klientów korzystających z programu SeKo PRIX. Poniżej publikujemy wyjaśnienie tej kwestii.

więcej
06.07.2017

Jak liczony jest punkt poboru wody dla baterii czerpalnej ?

mgr inż. Monika Plińska

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło niżej wymienione pytanie:

Czy w wydawnictwach SEKOCENBUD punkt poboru wody dla baterii czerpalnej jest liczony jako 1 czy 2 punkty?

 

więcej
08.06.2017

Zależność pomiędzy stawkami robocizny netto i brutto do kosztorysowania

Wiesława Sikorska-Ożgo

Nasi Abonenci często zgłaszają do ekspertów systemu SEKOCENBUD pytania dotyczące zależności pomiędzy stawkami netto i brutto do kosztorysowania, publikowanymi w wydawnictwach SEKOCENBUD, oraz wątpliwości dotyczące zasadności powszechnego stosowania regionalnych stawek netto i narzutów średnich krajowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.

więcej
25.04.2017

Definicje rodzajów robót w wydawnictwach SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD często wpływają pytania dotyczące definicji rodzajów robót, dla których podawane są ceny czynników produkcji w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu – IRS?

więcej
13.04.2017

Cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni mostu

Tomasz Sierakowski

Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przesłał następujące pytanie: W jaki sposób, w wydawnictwie „BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO CZ. II – OBIEKTY INŻYNIERYJNE”, obliczamy cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni mostu.

więcej
05.04.2017

Ceny kabli

Krzysztof Mitelski

Korzystam często z cen materiałów zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”. Jak zauważyłem w przypadku cen kabli i przewodów następują częste i znaczne zmiany cen. Jak Państwo to oceniacie, biorąc pod uwagę, obecnie niski poziom inflacji i niewielkie ruchy cenowe pozostałych materiałów?

więcej
22.03.2017

Skład zespołu roboczego przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło następujące pytanie:

Jak należy traktować, przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań, skład zespołu roboczego podany w tablicy 9923, w założeniach szczegółowych do rozdz.16 KNR 2-02 oraz w tablicy 9921, w założeniach szczegółowych do rozdz.15 KNNR 2. Czy powyższy skład zespołu roboczego to skład minimalny, przeciętny czy maksymalny?

Czy są jakieś dodatkowe (poza wymienionymi) „normatywy” określające, jaki skład powinien być uwzględniany w kalkulacji kosztów pracy rusztowań?

więcej
20.02.2017

Podatek VAT w budownictwie

Redakcja SEKOCENBUD

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. Jedną

z ważniejszych zmian dla budownictwa jest wprowadzenie mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse charge), który znajdzie zastosowanie do świadczenia szeregu usług budowlanych przez "podwykonawców".

więcej
09.12.2014

KLAUZULA 13 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE POLECENIE ZMIANY UMOWY

Zbigniew J. Boczek

Teza 1: W polskiej wersji Warunków Kontraktowych FIDIC występuje niewłaściwe tłumaczenie angielskiej wersji Klauzuli 13 „Variations i Adjustments”, która to Klauzula powinna być rozumiana wyłącznie jako prawo do „odmiennego (variations) sposobu wykonania robót”, a nie do „wprowadzania poleceniem Inżyniera zmian do Kontraktu”, ponieważ inaczej pozostaje w sprzeczności z klauzulą 3.1 gdzie Inżynier „nie jest uprawniony do korygowania kontraktu, czy wnoszenia poprawek”.

 

Teza 2: W zamówieniach publicznych wszelkie polecenia zmiany wydane wykonawcy przez Inżyniera czy zamawiającego, podlegają ocenie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym osoby te nie mają uprawnień do jednostronnej zmiany kontraktu bez zgody wykonawcy.

więcej