Ekspert wyjaśnia

22.03.2017

Skład zespołu roboczego przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło następujące pytanie:

Jak należy traktować, przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań, skład zespołu roboczego podany w tablicy 9923, w założeniach szczegółowych do rozdz.16 KNR 2-02 oraz w tablicy 9921, w założeniach szczegółowych do rozdz.15 KNNR 2. Czy powyższy skład zespołu roboczego to skład minimalny, przeciętny czy maksymalny?

Czy są jakieś dodatkowe (poza wymienionymi) „normatywy” określające, jaki skład powinien być uwzględniany w kalkulacji kosztów pracy rusztowań?

więcej
20.02.2017

Podatek VAT w budownictwie

Redakcja SEKOCENBUD

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. Jedną

z ważniejszych zmian dla budownictwa jest wprowadzenie mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse charge), który znajdzie zastosowanie do świadczenia szeregu usług budowlanych przez "podwykonawców".

więcej
09.12.2014

KLAUZULA 13 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE POLECENIE ZMIANY UMOWY

Zbigniew J. Boczek

Teza 1: W polskiej wersji Warunków Kontraktowych FIDIC występuje niewłaściwe tłumaczenie angielskiej wersji Klauzuli 13 „Variations i Adjustments”, która to Klauzula powinna być rozumiana wyłącznie jako prawo do „odmiennego (variations) sposobu wykonania robót”, a nie do „wprowadzania poleceniem Inżyniera zmian do Kontraktu”, ponieważ inaczej pozostaje w sprzeczności z klauzulą 3.1 gdzie Inżynier „nie jest uprawniony do korygowania kontraktu, czy wnoszenia poprawek”.

 

Teza 2: W zamówieniach publicznych wszelkie polecenia zmiany wydane wykonawcy przez Inżyniera czy zamawiającego, podlegają ocenie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym osoby te nie mają uprawnień do jednostronnej zmiany kontraktu bez zgody wykonawcy.

więcej
14.02.2014

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych i monolitycznych

mgr inż. Konrad Rószczka

Wykonywanie stropów gęstożebrowych (np. typu teriva) czy stropów monolitycznych wiąże się z koniecznością dokonania...

więcej
01.07.2013

Materiały do hydroizolacji - systematyzacja - część 2

Maciej Rokiel

W tej części artykułu autor opisuje kolejne materiały do hydroizolacji: masy asfaltowe, szlam i zaprawy, maty i membrany bentonitowe.

więcej
15.04.2013

Ile kosztuje przyłącze?

Anna Łapczyńska

Planuję wykonanie przyłącza wodociągowego do domu. Jakie mogą być koszty jego wykonania? Czy w publikacjach systemu SEKOCENBUD można znaleźć dane dotyczące cen tego rodzaju budowli?

Maciej Jarzębowski, Gdańsk (e-mail do wiadomości redakcji)

więcej
05.04.2013

SEKOCENBUD – właściwy dla rynkowej wyceny kontraktów i opinii sądowych

Michał Wałdykowski, Janusz Traczyk

Czy średnie ceny krajowe robót, materiałów, robocizny i sprzętu publikowane w biuletynach systemu SEKOCENBUD mogą stanowić podstawę do wyceny robót według aktualnych cen rynkowych i będą uznane przez biegłego w przypadku sporu sądowego za prawidłowe przy rynkowej wycenie kontraktu?

- Zakład Budownictwa Drogowego z Warszawy (e-mail do wiadomości redakcji)

więcej
02.04.2013

Ad vocem: Wybór systemu ogrzewania

Piotr Sosnowski, Specjalista ds. marketingu / Doradca techniczny KOSPEL S.A.

więcej
28.03.2013

Wybór systemu ogrzewania

Cezary Jankowski

Wydatki na ogrzewanie domu należą do najważniejszych pozycji w kosztach jego utrzymania. Na ich wysokość największy wpływ ma rodzaj zainstalowanego źródła energii, gdyż koszty jednostkowe pozyskanego z nich ciepła znacznie się różnią. Jednak wykorzystanie najtańszych źródeł energii wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, bądź z uciążliwą ich obsługą i gorszym komfortem cieplnym w pomieszczeniach.

więcej