07.06.2019

GDDKiA sprawdza nową technologię - SEKOCENBUD już ją wycenił.

Tomasz Sierakowski

Olsztyński oddział GDDKiA 14 maja br. poinformował o zastosowaniu po raz pierwszy w swoim rejonie betonu wałowanego (RCC) na drodze dojazdowej, w ramach realizacji budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Odcinek badawczy ma pozwolić na sprawdzenie jakości nawierzchni wykonanej w technologii betonu wałowanego. Jak przyznaje GDDKiA w przypadku pozytywnych wyników badań beton wałowany stanie się rywalem dla nawierzchni asfaltowych wykonywanych na drogach lokalnych.

W opublikowanym na początku 2017 roku artykule na łamach raportsekocenbud.pl przedstawiliśmy opis technologii RCC jak również zarys historyczny stosowania betonu wałowanego w Polsce oraz poza jej granicami.
Nawierzchnia z betonu wałowanego RCC, czy to się opłaca?

W publikacji tej, mając na uwadze głosy płynące z branży, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia pozycji cenowych związanych z nawierzchnią RCC do wydawnictw systemu SEKOCENBUD. W następstwie tego, w IV kwartale 2017 roku wydawnictwo BCD Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych zostało rozszerzone o nowe roboty wykonywane w technologii betonu wałowanego.

W IV kwartale 2018 roku do wydawnictwa Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO – cz. II obiekty inżynieryjne wprowadziliśmy obiekt „Droga gminna jednojezdniowa biegnąca przez obszar o luźnej zabudowie zagrodowej, położona w terenie równinnym”.
Obiekt został zaprezentowany w dwóch wariantach.

Wariant 1 - Obiekt 2112-421 Droga gminna o nawierzchni z betonu cementowego wałowanego (RCC)
W wariancie tym została zastosowana nawierzchnia z betonu cementowego wałowanego (RCC) klasy C30/37 o grubości 14 cm. Na przekroju poprzecznym zostały pokazane wymiary nawierzchni oraz układ warstw drogi.Wariant 2 - Obiekt 2112-422 Droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego
W drugim rozwiązaniu nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z AC16W grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna z AC11S grubości 4 cm.

Wariantowa prezentacja obiektu ma na celu ułatwienie zamawiającym, projektantom oraz wykonawcom możliwości porównania kosztów wykonania obiektu w dwóch różnych technologiach z zachowaniem tych samych parametrów technicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi tabelami cen z poziomu II kw. 2019 r. opublikowanymi w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne, dostępnym w sklepie internetowym i punktach sprzedaży oraz z opisami wszystkich obiektów, które można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*